Rekabet

    YazıcıLegal çalışmaları, rekabet ihlallerini önlemeye yönelik tavsiyeler, muafiyet ve onay başvurularından Rekabet Kurulu soruşturmalarına cevap vermeye ve dava takiplerine kadar tüm yönleriyle haksız rekabet ve rekabet hukuku konularında danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır. YazıcıLegal, müvekkillerini birleşmeler, devralmalar, ortak girişimler, dikey ve yatay sınırlamalar, yıkıcı fiyat kırma, tekelleşme, hakim durumun kötüye kullanılması, devlet yardımı, fikri mülkiyet sorunları, belli sektörlere ait düzenlemeler, kamu alımları ve tüketicinin korunması konuları da dahil olmak üzere rekabet hukukunun her dalında temsil etmektedir.

    YazıcıLegal, ayrıca müvekkillerine, lisans sözleşmelerinin, dağıtım, pazarlama ve satım sözleşmelerinin akdedilmesi veya ticari ortaklık faaliyetleri gibi gerçekleştirdikleri ticari işlemlerinin haksız rekabet konusuna etkileri hakkında sıklıkla danışmanlık hizmeti vermektedir.

Daha fazla bilgi almak için mail atabilirsiniz info@yazicilegal.com