Fikri Mülkiyet

    YazıcıLegal müvekkillerine Türkiye’de fikri mülkiyet değerlerinin korunması, yaratılması, geri alınması ve elde edilmesi konularında yardımcı olmaktadır.

     Şirket, hizmetlerini marka, patent ve telif hakkı başvurularının hazırlanması, dosyalanması ve takibi konularında, lisans ve teknoloji transferi sözleşmelerinin taslaklarının hazırlanmasında ve müzakerelerinde sunmaktadır.

    Bunların yanında, YazıcıLegal, müvekkillerini, dava konusu olmuş olan fikri mülkiyet ihlalleri ve bunların çözümlerinin uygulanması konularında da temsil etmektedir. Bu çerçevede YazıcıLegal'in genel faaliyet konuları, alan ismi, taklit ve haksız rekabet davaları ve ticari sır ihlallerine kadar uzanır.

Daha fazla bilgi almak için mail atabilirsiniz info@yazicilegal.com