Finans

  YazıcıLegal, proje finansmanı, varlığa dayalı menkul kıymet, ticari finansman, şirket finansmanı, vergi bazlı yapılandırılmış finansman ve sendikasyon kredisi piyasalarından doğan borçlanmalara kadar çok çeşitli finans işlemleri hakkında geniş deneyim sahibidir.

  YazıcıLegal, yerel hukukun ayrıntılı hususları ile kompleks finansman dahil düzenleyici işlemler ve vergi hususlarını içeren birçok büyük projede ve devralma finansman anlaşmalarında kredi verenlere ve borçlulara danışmanlık hizmeti vermiştir ve vermeye devam etmektedir.

  YazıcıLegal, çeşitli bankaları, yatırım bankalarını, sigortacıları ve ihraççıları borçlanmalarında ve hisse senedi piyasalarındaki sermaye artırımlarında temsil etmektedir. YazıcıLegal avukatları Türkiye’deki bankalar ve kuruluşlarca kullanılan her türlü yapılandırılmış finansman aracına ilişkin önemli ölçüde deneyime sahiptirler.

  YazıcıLegal avukatları bugüne kadar Türk ihraççıları tarafından tamamlanmış, kredi kartı, çek veya kira alacaklarından MT 100/103 alacaklarına kadar her çeşit malvarlığı kategorisinin seküritizasyonlarında danışmanlık yapmışlardır.

  YazıcıLegal düzenli olarak bankalara ve sendikasyon kredileri, dernek kredileri, katılımlar, genel banka kredileri, hazine ürünleri, kiralama borçları, yeniden yapılandırma, malvarlığı kaynaklı ve diğer seküritizasyona tabi finansal işlemler, ticari finans ve tahvil ihracı konularında çalışmalar yapan kuruluşlara danışmanlık yapmaktadır.

  YazıcıLegal önde gelen Türk finansal hizmet kuruluşlarına finansal hizmet sektöründeki sigorta, finansal kiralama, faktoring ile ilgili hususlarda danışmanlık yapmaktadır.

Daha fazla bilgi almak için mail atabilirsiniz info@yazicilegal.com