Birleşmeler ve Devralmalar

    YazıcıLegal, birleşmeler ve devralmalar alanında önemli bir tecrübeye sahiptir. Firma, hem yerli hem de yabancı hedef şirketleri içeren birçok uluslararası birleşme ve devralma projesinde danışmanlık yapmıştır. Bu işlemlerde YazıcıLegal, söz konusu işlemin yapılandırılması, işleme dair sözleşmelerin oluşturulmaları ve müzakereleri ve ilgili rekabet, sermaye piyasaları ve diğer düzenlemelere uygunluk meselelerini içeren hukuksal danışmanlık hizmeti sunmakla beraber, gerekli izinlerin temini için çalışmaktadır.

    YazıcıLegal bankacılık ve finansal hizmetler sektörü dışındaki birleşme ve devralmalar alanında da önemli bir tecrübeye sahiptir. YazıcıLegal, kamu ve özel şirketlerinin çoğunluk ve azınlık hissedarlarını ve yatırımcılarını, çeşitli tür aktif varlık ve hisse devirleri, elden çıkarmalar ve yönetim tarafından satın alma işlemlerinde temsil etmiştir.

     YazıcıLegal avukatlarının birleşmeler ve devralmalar konusunda çalıştığı sektörlerden bazıları şunlardır: Mitsubishi Anonim Şirketi ve Mitsubishi UFJ Lease & Finance Limited Şirketi tarafından iktisap edilen Intercity’nin çoğunluk ve azınlık hissedarlarını temsil; ALJ tarafından Türkiye’deki Toyota Otomotiv’in bazı hissedarlıklarının devralınması; özel sermaye fonu Actera Grubu tarafından bazı medya aktiflerinin iktisabı; Mars Entertainment Grubunun Actera Grubu tarafından devralınması; TAV Airports hisselerinin Goldman Sachs tarafından devralınması ve satımı; ve Akfen REIT hisselerinin Goldman Sachs tarafından devralınması ve satımı.

Daha fazla bilgi almak için mail atabilirsiniz info@yazicilegal.com