Özelleştirme

    YazıcıLegal müvekkillerini özelleştirme sürecinin her aşamasında temsil eder. Başlıca telekom, finans, çimento, petrol, çelik, motorlu araç denetimi, havaalanı yönetimi ve tütün sektörlerinde olmak üzere, YazıcıLegal avukatları, Türkiye’deki özelleştirme programının başından itibaren birçok yabancı yatırımcıyı; önde gelen Türk holding ve konsorsiyumu Türk devlet teşebbüslerine yatırımlarında, halka arz, tahsisli satış, hisselerin blok satışı, aktif varlık satışı ve diğer işlemlerde temsil etmiştir.

     YazıcıLegal avukatları özelleştirme idaresine de özelleştirmelerin ilk safhalarında hukuksal danışmanlık sunmuşlardır. Ayrıca YazıcıLegal avukatları en büyük holdingleri bir araya getiren 3. GSM lisansı ihalesinde ve petrol dağıtım şirketi olan POAŞ’ın çoğunluk hisselerinin satılmasında konsorsiyumun önde gelen avukatlarından olmuşlardır.

    YazıcıLegal avukatları yakın zamanda gerçekleşen TEKEL’in (devlet tütün tekeli) ve ertelenen TEDAŞ’ın (devlet elektrik dağıtım şirketi) özelleştirilmesi süreçlerinde de yabancı müvekkillere, araç muayene istasyonlarının özelleştirilmesinde yerli müvekkillere, ve TUPRAŞ (devlet petrol rafinerisi) ve ERDEMİR (devlet çelik şirketi) ihalelerinin teklif aşamalarına, Uzan ailesinin bankalarının batması sonucu TMSF tarafından el konulan ve GSM operatörü olan TELSİM’in, çelik şirketi olan METAŞ’in, ve medya şirketi olan STAR’ın özelleştirilmelerine ve satışlarına katılan müvekkilleri temsil etmişlerdir.

    Bu kapsamda yapılan çalışmalar her türlü hukuki hizmeti, due diligence çalışmalarını, sözleşme aşamalarından olan görüşmeleri ve işlemlerle ilgili her türlü hukuki danışmanlığı kapsamaktadır. YazıcıLegal avukatları son zamanlarda gerçekleşen, Uzan ailesine ait çimento fabrikalarının satışlarında da satıcı olan TMSF’yi temsil etmiştir.

Daha fazla bilgi almak için mail atabilirsiniz info@yazicilegal.com